top of page

VISI & MISI 

Visi 

Memastikan semua sungai dan pantai berada dalam keadaan yang bersih, indah dan berdaya maju, mempunyai nilai - nilai ekonomi yang mana akan menjadi sebagai pilihan utama pelancong dengan memberikan perkhidmatan yang efisyen dan berkesan.

Misi 

Merancang, mengurus, memulihara, membangun dan mempromosikan pembangunan dan sistem pengangkutan bagi tujuan pemuliharaan, pelancongan dan perdagangan untuk sungai dan pantai Negeri Melaka. 

Objektif 

Penubuhan Perbadanan Pembangunan Sungai Dan Pantai Melaka adalah untuk mentadbir dan mengurus sungai dan pantai yang terletak di Negeri Melaka bagi pihak kerajaan Negeri. 

bottom of page