top of page

FUNGSI PPSPM

1

Membangun dan mempromosikan sungai dan pantai sebagai destinasi pelancongan dan pusat perdagangan.

2

Menyelaras perhubungan pelbagai agensi dalam negeri dan menggalakan kerjasama serta penyelarasan untuk pembangunan dan pemuliharaan sungai dan pantai.

3

Membangun, melaksana dan menggalakan projek infrastruktur untuk tujuan pelancongan.

4

Merancang dan mengesyorkan kepada pihak berkuasa negeri untuk pembangunan dan kemajuan sistem pengangkutan sungai.

5

Menerima pakai dan melaksanakan dasar-dasar yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri.

6

Mendaya usahakan kajian-kajian permulaan mengenai kawasan pembangunan dan pembangunan semula yang menggariskan aktiviti pembangunan atau pembangunan semula dan tinjauan permulaan untuk menentukan sama ada pengusahaan dan perjalanan projek pembangunan atau pembangunan semula boleh dilaksanakan.

7

Memajukan dan menyelaraskan perjalanan apa-apa aktiviti oleh Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri, pihak berkuasa awam atau mana-mana syarikat dan badan syarikat berkanun.

8

Menerima pakai dan melaksanakan dasar-dasar yang dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan.

bottom of page