top of page

PIAGAM PELANGGAN

1.

Memproses dokumen yang lengkap bagi tujuan pembayaran dalam masa 14 hari.

2.

Mengeluarkan pesanan tempatan dalam tempoh 3 hari dari tarikh permohonan pesanan tempatan yang lengkap diterima. 

3.

Memberi maklumbalas aduan dalam masa 7 hari waktu bekerja.

4.

Memastikan perjalanan bot diteruskan dengan sekurang - kurangnya 5 orang penumpang.

5.

Menyediakan penyata kewangan Jabatan sebelum 30 April tahun berikutnya.

bottom of page