Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal
Malaysia32  United-States-Flag-32   

INFORMASI UMUM

 

PUSAT KAWALAN PINTU BARRAGE 

 

Perbadanan Pembangunan Sungai Dan Pantai Melaka (PPSPM) juga bertanggungjawab menguruskan pintu pusat kawalan pintu barrage yang terletak di muara Sungai Melaka. Fungsi Barrage tersebut  ialah untuk menjaga tahap kedalaman air sungai, di mana ianya bertindak seperti sebuah empangan,

Jika di dapati kedalaman air Sungai Melaka melebihi daripada paras yang ditentukan maka air sungai akan dilepaskan ke laut, manakala jika kedalaman air Sungai berkurangan air akan dilepaskan masuk ke Sungai Melaka sehingga kedalaman air sungai yang dikehendaki tercapai.

Ianya juga mengawal paras air Sungai bagi mengelak berlakunya banjir di kawasan-kawasan sekitar Sungai Melaka apabila berlakunya hujan lebat. Selain daripada itu dengan paras air yang sesuai Sungai Melaka akan sentiasa kelihatan cantik dan tidak berlumpur dengan itu pelbagai aktiviti-aktiviti dapat dilaksanakan di Sungai Melaka.

 


 

 

 

DASAR POLISI                                                                                                                          

Dasar dan garis panduan pemberi maklumat (whistleblowing) diwujudkan semata-mata untuk mengesan dan mencegah penipuan / sebarang bentuk rasuah.Identiti pemberi maklumat akan dilindungi dibawah Akta Pemberi Maklumat 2010 dan Akta Perlindungan Saksi 2009.

 

JENIS-JENIS SALAHLAKU

Pemberi maklumat boleh melaporkan aduan atau apa-apa kelakuan yang tidak wajar seperti berikut:

 1. i.Berlaku penipuan, rasuah atau sogokkan
 2. ii.Berlaku aktiviti yang melanggar mana-mana abligasi undang-undang atau peraturan
 3. iii.Perlanggaran dasar jabatan, amalan, prosedur atau kaedah-kaedah lain serta salahlaku dalam hal-hal laporan kewangan.
 4. iv.Penyalahgunaan maklumat atau asset jabatan.
 5. v.Kesalahan jenayah.
 6. vi.Apa-apa perbuatan konflik kepentingan denganpembekal, kontraktor, perunding atau vendor.
 7. vii.Mana-mana salahlaku yang menjejaskan sifat perbuatan dan bercanggah dengan kepentingan jabatan.

 

SALURAN PEMBERI MAKLUMAT

Terdapat 3 saluran yang boleh digunakan:-

 1. a)Email kepada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 2. b)Surat ke alamat:

Ketua Pegawai Eksekutif,

Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka,

Aras 9, Bangunan Graha Maju, Jalan Graha Maju, 75300 Melaka

 1. c)Telefon ke nombor: 06-2814322/23

 

MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN ADALAH SEPERTI BERIKUT:

 1. i)Nama pengadu
 2. ii)No telefon/alamat email
 3. iii)Maklumat pegawai yang terlibat:
  1. a)Nama
  2. b)Tarikh/Masa
  3. c)Tempat kejadian
  4. d)Keterangan salahlaku

 

 • MAKLUMAT YANG DITERIMA & IDENTITI PEMBERI MAKLUMAT AKAN DIRAHSIAKAN

 

#perangirasuah,tanggungjawabbersama

#membudayakanintegriti di PPSPM

 

 POLISI PERCANGGAHAN KEPENTINGAN

 

 1. Seseorang warga PPSPM tidak boleh pada bila-bila masa.

(I)      Mengadakan hubungan samada secara langsung atau tidak langsung dengan mana-mana kontraktor yang berurusan dengan jabatan bagi mendapat faedah seperti komisen, diskaun hiburan, ganjaran dan sebagainya untuk kepentingan peribadi atau yang boleh menimbulkan rasa curiga orang ramai.

(II)     Membiarkan diri atau anggota keluarganya atau ”saudaranya” atau “sekutunya” berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan persendirian bercanggah dengan kepentingan tugas rasmi Perbadanan.

(III)   Terlibat dalam membuat sebarang keputusan atau berurusniaga dengan syarikat yang mana ahli keluarganya memiliki kepentingan (samada sebagai pengarah, rakan perkongsian, pemegang saham atau penama) di dalam syarikat tertentu yang berurusniaga dengan Perbadanan.

(IV)   Menjalankan apa-apa urusniaga peribadi dalam waktu pejabat kecuali mewali persatuan yang dibenarkan oleh pihak pengurusan Perbadanan.

(V)    Menyalahgunakan kedudukan dan pangkatnya sebagai pegawai/staf PPSPM untuk mendapat layanan istimewa atau keuntungan kewangan daripada mana-mana Perbadanan,jabatan,firma,syarikat dan orang perseorangan

 

 

 • Takrifan “saudara” berhubungan dengan seseorang adalah seperti berikut :-
 1. a)Isteri atau suami orang itu;
 2. b)Adik atau abang atau kakak orang itu;
 3. c)Adik atau abang atau kakak isteri atau suami orang itu;
 4. d)orang yang mempunyai pertalian nasab langsung keatas atau kebawah dengan orang itu;
 5. e)orang yang mempunyai pertalian nasab langsung keatas atau kebawah dengan isteri atau suami orang itu;
 6. f)orang yang mempunyai pertalian nasab langsung kebawah dengan orang yang disebut dalam perenggan (b);
 7. g)bapa saudara, emak saudara atau sepupu orang itu; atau
 8. h)menantu orang itu;

 

 • Takrifan “sekutu”, berhubungan dengan seseorang seperti berikut :-

 

 1. a)mana-mana orang yang merupakan penama atau pekerja orang itu;
 2. b)mana-mana orang yang menguruskan hal ehwal orang itu;
 3. c)mana-mana organisasi yang orang itu, atau mana-mana penamanya, menjadi pekongsinya, atau orang yang bertanggungjawab bagi atau mengawal, atau yang mempunyai kepentingan mengawal dalam, perniagaannya atau hal ehwalnya;
 4. d)mana-mana perbadanan mengikut pengertian Akta Syarikat 1965 [Akta 125], yang orang itu, atau mana-mana penamanya, menjadi pengarahnya atau hal ehwalnya, atau yang dalamnya orang itu, bersendirian atau bersama dengan mana-mana penamanya, mempunyai kepentingan mengawal, atau syer yang nilainya berjumlah tidak kurang daripada tiga puluh peratus daripada modal terbitan keseluruhan perbadanan itu; atau
 5. e)pemegang amanah mana-mana amanah, jika-
  1. i.amanah itu telah diwujudkan oleh orang itu; atau
  2. ii.nilai keseluruhan aset yang disumbangkan oleh orang itu kepada amanah itu pada bila-bila masa, sama ada sebelum atau selepas amanah itu diwujudakan, berjumlah, pada bila-bila masa, tidak kurang daripada dua puluh peratus daripada keseluruhan nilai aset amanah itu.

 

2. Pengisytiharan harta

 1. i.Seseorang warga PPSPM hendaklah mengisytiharkan secara bertulis dengan disokong oleh dokumen-dokumen berkaitan (jika perlu) mengenai segala aset yang dipunyai olehnya, atau anaknya atau mana-mana orang bagi pihaknya atau isteri/suami atau anaknya kepada ketua jabatan apabila dilantik sebagai pegawai/staf PPSPM.
 2. ii.Setiap warga PPSPM dikehendaki mengisytiharkan secara bertulis apa-apa perolehn harta benda yang sedia ada samada yang dimiliki oleh dirinya sendiri, isteri/suami atau anaknya secepat mungkin selepas perolehan atau pelupusan itu.
 3. iii.Setiap warga PPSPM dilaksanakan mengisytiharkan secara bertulis pemilikan harta benda samada yang dimiliki oleh dirinya sendiri, suami/isteri atau anaknya setiap lima tahun sekali.

 

3.Mengistiharkan kepentingan diri (jika ada) dalam mesyuarat perolehan secara sebut harga/tender/rundingan terus.

 

 

 

Laman Utama PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN INFORMASI UMUM